Thiết bị lặn biển - sản phẩm lặn được lựa chọn từ các chuyên viên lặn

Giày lặn Aqualung Polynesian 3mm

850,000₫

Mô tả

The Polynesian boot 3mm is a short pull on boot with flexible rubber sole and rubber toe and heel caps

Sản phẩm liên quan

 Chân vịt bơi Deep Blue  Chân vịt bơi Deep Blue
792,000₫
Hết hàng
 Chân vịt lặn  Aqualung Proflex Jr  Chân vịt lặn  Aqualung Proflex Jr
750,000₫
 Chân vịt lặn Aqualung Fins Express  Chân vịt lặn Aqualung Fins Express
2,100,000₫
 Chân vịt lặn Aqualung Fins Hot Shot  Chân vịt lặn Aqualung Fins Hot Shot
2,500,000₫
 Giày lặn Aqualung Polynesian 3mm
 Giày lặn Aqualung Polynesian 3mm
 Giày lặn Aqualung Polynesian 3mm