Thiết bị lặn biển - sản phẩm lặn được lựa chọn từ các chuyên viên lặn

Tất cả bài viết

LỰA CHỌN MASK CHO LẶN TỰ DO

Vì sao chúng ta cần một kính lặn tốt?Trước tiên là để tránh bị hiện tượng ép kính lặn (mask squeeze) ! Nếu bạn lựa...